Scholing


            
BIOGRAFISCH COACH

Vanaf 1 februari t/m april 2017: bij het Instituut voor Biografiek in Driebergen een voortraject voor de beroepsopleiding Biografisch Coach (coachen aan de hand van iemands levensverhaal)

Vanaf mei t/m sept 2017: individuele Post-HBO praktijkopleiding Biografisch coachen bij Instituut voor Advies en Opleiding Ans van Holst te Rotterdam. Deze opleiding is op CMI (Career Management Institute) en NOLOC-criteria gebaseerd (Vereniging voor loopbaanprofessionals)
                                        VERTELTHEATER

Om mij steeds verder te bekwamen in vertelkunst, zingen en spelen volg ik regelmatig een aanvullende cursus of training. Onderstaand een overzicht:

 • Chr. Pedagogische Academie Amsterdam 1978
  Specialisatie: Muziek, Dramatische Expressie, toegepast als groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs 1978 - 1988
 • Basisopleiding Clown, zaterdag- en avondtraining bij 'tiny heroes' te Sloterdijk o.l.v. Charlotte Langemeijer (2001, 2002)
 • 6 Jaar privézangles bij Sabine Kirsten te Alkmaar, vanaf nov. 2016 lid van de schola Cappella Sancti Adalberti in de Egmonder abdij o.l.v. Bram Verheijen. Ineke Mulder begeleidde mij in 2017 als coach in het solo zangwerk van de 12e eeuwse mystica Hildegard von Bingen
                             hier sta ik :-)

  2018/2019: schola Hildegardis projecten o.l.v. Antje de Wit. Koor-en solozang


  Hildegard von Bingen

 • Cursussen stemexpressie, mime en elementair toneel bij het Instituut voor Dramatische Vorming te Amsterdam (1985-1987)
 • Vanaf 2005 tot heden volgde en volg ik harplessen bij Inge Siezenga, Marjan Deiman en nu Emilie Bastens (bij Artiance).
 • Naast het plezier bij het spelen en componeren, verken ik improvisatiespel binnen de toonsoorten.

  In september 2017 ben ik geaccrediteerd Godly Play verteller en begeleider geworden.                          TRAININGSACTEREN
                                                                                                                  SPECIALISATIES: ONBEGREPEN GEDRAG, OMGAAN MET MENSEN MET DEMENTIE, ZIEKTEBEELDEN, MEDIATION INTERVENTIES


  2018
  Oprichting van regietheaterduo HartHorend, met ervaren verzorgende Bianca Verheij. Wij spelen op leer- en ontmoetingsplaatsen situaties uit de praktijk van het leren omgaan met alle verschijningsvormen van dementie. Het publiek stuurt bij, stelt vragen en doet suggesties en wij laten het effect zien.    Vanaf 5-2-2014 de gecertificeerde en geaccrediteerde opleiding en vaardigheidstraining Mediation Trainingsacteur, georganiseerd door Mediation College Alkmaar in samenwerking met training- en castingbureau Act4you.  Toelichting:
  Soms lopen conflicten zo hoog op, dat mensen kiezen voor mediation in plaats van de rechter. Een mediator kan helpen om tijdens een gezamenlijk gesprek gemeenschappelijke belangen zichtbaar te maken. Ik maak samen met een collega trainingsacteur 'ruzie op maat' in oefensituaties voor aankomende mediators. De conflictpartijen werken zelf naar een oplossing toe. De mediator is onpartijdig en gaat door middel van het stellen van gerichte vragen (vanuit verschillende interventie-modellen) onderzoeken wat eventueel het werkelijke probleem onder het conflict is. Zo kan gaandeweg het onderlinge uiten van verwijten veranderen in het steeds duidelijker kunnen aangeven wat nodig is om er samen toch uit te komen. Na de oefensessie geef ik concreet en bondig terug hoe ik als 'conflictpartij' de interventies heb ervaren.

  Omdat ik als Trainingsacteur breed inzetbaar ben en mezelf daarin blijf ontwikkelen door specifieke trainingen, o.a. vanaf 2015 bij de Boertien-groep, ben ik lid geworden van de NVvT, de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs.  Afgeronde en gecertificeerde beroepstraining maart t/m mei 2015:
  Referenties als trainingsacteur:

  'Marieke
  heeft veel ervaring in het inleven in de verschillende rollen als zorgvrager/patiënt/cliënt.  Zij zet rollen geloofwaardig neer.
  Ze  kan reageren vanuit verschillende emoties.
  Ze  kan goed anticiperen op de houding en tekst van degene met wie ze speelt.
  In het afspraken maken en nakomen is zij zorgvuldig en betrouwbaar.
  Zij kan op een duidelijke en betrokken manier feedback geven en staat open voor het ontvangen van feedback.
  Dit alles samen maakt het samenwerken met haar erg prettig.
  Marieke is een vakvrouw, die werkt met haar talenten met hoofd, hart en handen.'

  Tinny Olie-Dijkstra,
  coördinator simulatiecliënten
  Afdeling Gezondheidszorg van het Horizoncollege in Alkmaar.
  'Marieke biedt door middel van haar spel onze deelnemers een veilige leersituatie waarin ze tegelijkertijd de realiteit van de werkvloer ervaren.

  Binnen mijn experimentele les regietheater met omgangsmodellen voor het omgaan met mensen met dementie,  hebben we samen de meest sceptische deelnemers aan het oefenen gekregen. Dit is zeker ook te danken aan Marieke’s  spiegelende en realistische wijze van spelen. Ook in haar gerichte feedback en nabespreking, waarbij de nodige humor ook voor herkenning en ontspanning zorgde waardoor falen geen issue was.'

  Ike Aubel
  docent Verpleegkunde MBO
  ROC Horizoncollege Alkmaar


  Madeleine Niepoth:

  Eigenaar, MfN Registermediator, Arbeidsmediator, Coach/Trainer Communicatie & Conflictmanagement

  Marieke is een vakvrouw. Haar vriendelijke, warme persoonlijkheid creëert voor de deelnemers/studenten een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Hiermee nodigt zij een ieder uit vooral zichzelf te zijn.
  Tijdens het rollenspel kan zij zich heel goed inleven zonder overdreven te zijn. Heel natuurlijk. Ik heb heel prettig met haar samengewerkt tijdens de mediationopleiding.

  14 november 2016, Madeleine werkte direct samen met Marieke bij Mediation College Alkmaar.  CV van Marieke van den Houten, Biografisch coach en trainingsacteur bij Komopverhaal

  2018
  Oprichting van regietheaterduo HartHorend, met ervaren verzorgende Bianca Verheij. Wij spelen op leer- en ontmoetingsplaatsen situaties uit de praktijk van het leren omgaan met alle verschijningsvormen van dementie. Het publiek stuurt bij, stelt vragen en doet suggesties en wij laten het effect zien.

  2017                                                                                                                                                                         Partner geworden van de Stichting VPSG te Haarlem, expertisecentrum op het gebied van seksualiteit en geweld, godsdienst en zingeving (doorverwijzing naar mij als biografisch coach en inzetbaar als trainingsacteur Zingevende Gespreksvoering tijdens studiedagen, zoals in november j.l. bij de Protestantse Theologische Faculteit aan de VU Amsterdam).

  2017                                                                                                                                                                             Van februari tot april basiscursus Biografiek ‘De rode draad’ in Driebergen bij het Instituut voor Biografiek in Driebergen.

  Van mei t/m september Post-HBO praktijkopleiding Biografisch coachen (volgens NOLOC criteria) bij Opleidingsinstituut en Adviesbureau Ans Van Holst te Rotterdam.

  2017                                                                                                                                                          Geaccrediteerde opleiding Godly Play verteller en begeleider te Amsterdam, georganiseerd door de Nederlandse afdeling van de Godly Play Foundation.

  2016                                                                                                                                                                Getuigschrift basiscursus en aansluitend de verdiepingscursus ‘Omgaan met dementie’, gegeven door twee specialisten Ouderengeneeskunde bij behandel- en observatiekliniek Geriant te Heerhugowaard.

  2015 – heden                                                                                                                                                       Wekelijks op vrijwilligersbasis een dagdeel ondersteuning van activiteitentherapie voor mensen met dementie bij behandel- en observatiekliniek Geriant te Heerhugowaard.

  2015 (maart t/m mei)
  Gecertificeerde basisopleiding ‘Starten als trainingsacteur’, bij Boertien Vergouwen Overduin te Utrecht.

  Specialisatie : Meewerken als co-trainer, het spelen van ziektebeelden, onbegrepen gedrag en contact leren maken binnen de meest voorkomende én speciale vormen van dementie, snel kunnen schakelen in emoties, heldere en persoonlijke feedback op maat.

  Bekend met communicatiemodellen LSD / STAR / SMART / DISC / Roos van Leary, BELBIN teamrollen, regels van feedback.

  2015 tot heden                                                                                                                                                          Mede-oprichter van trio Laterna Magica (literaire voorstellingen met o.a. klassieke muziek en meerstemmige zang), met sopraan Karin Dijkstra en zanger/pianist/gitarist Gert Jan van der Kamp.

  2014 – 2016                                                                                                                                                           Ervaring als Mediation Trainingsacteur in de poule van basistrainingen van het Mediation College Alkmaar.

  2014                                                                                                                                                             Geaccrediteerde en gecertificeerde training en opleiding Mediation Trainingsacteur, bij Mediation College Alkmaar, in samenwerking met castingbureau Act4you.

  2008 – 2017                                                                                                                                                              Rollen spelen (ziektebeelden, onbegrepen gedrag, conflicten) als simulatiecliënt bij HBO-V en afd. Gezondheidszorg ROC Horizoncollege Alkmaar. Daar deed ik ook experimenteel regietheater met een docent Verpleegkunde, die daarmee lastige werksituaties in de groep bespreekbaar wilde maken.

  2013, 2014                                                                                                                                                                      Op uitnodiging van stembevrijder Beatrijs van Oorschot ontwikkelde ik eenvoudige harpbegeleiding en gaf ik samen met haar leiding aan verschillende series zangavonden in kerkje De Terp in Oudorp: ‘Zingen met harp en ziel’.


  2013                                                                                                                                                                             Met onderwijs- en zangcollega Karin Dijkstra voerden we op basisschool De Columbus als theatergroep ‘Binnenste Buiten’ het interactieve toneelstuk ‘Ik wil ergens anders wonen’ voor peuters en kleuters op, met meerstemmige liedjes en composities van bassist en muziekdocent Teake Ettema.

  2004 – heden: Kom op verhaal verteltheaterbedrijf. Voor jong en oud, als verbindende start of afsluiting van evenementen in o.a. scholen, kerken, bedrijven.

  2001, 2002 (zaterdag- en avondtrainingen)
  Basisberoepsopleiding Clown bij ‘tiny heroes’, auditie bij Marjolein Baars, trainer Charlotte Langemeijer ( cliniclown en lid cabaretgroep in de zorg: ‘Zorgwekkend’)

  1985 – 1987                                                                                                                                          Weekendtrainingen bij het Instituut voor Dramatische Vorming in Amsterdam: mime, elementair toneel, regie, dans en improvisatie. Ook actief lid van amateurtoneelverenigingen in Zaandam en Alkmaar.

  1978 – 1988                                                                                                                                                         Bevoegd onderwijzeres (CPA Dintelstraat Amsterdam). Specialisaties: Muziek en Dramatische Expressie. Na jaar invalwerk bij basisscholen in Amsterdam (expressievakken) en Zaandam benoemd als groepsleerkracht voor moeilijk lerende kinderen bij St. Speciaal Onderwijs benoorden Het IJ: Prinses Marijkeschool te Alkmaar en Petraschool te Zaandam.

  Marieke van den Houten
  Priemstraat 5, 1825 KG Alkmaar
  072 – 5610771
  06 – 48 48 44 32
  komopverhaal@gmail.com www.komopverhaalmetmariekevandenhouten.nl Geboortedatum: 11 januari 1957. Geboorteplaats: Zaandam. Burgerlijke staat: gehuwd, moeder van twee volwassen zonen.

  Ik hou van natuur, kunst, verhalen, theater, zingen, harp spelen, zwemmen, schrijven.