Tarieven


Zingevingscoach schrijfworkshops:

Een ochtend schrijfsessie duurt van 10.00 – 12.00 uur.
Een middag  schrijfsessie duurt van 13.30 – 15.30 uur.

Totaalbedrag per sessie vanaf 2022: (koffie/thee inbegrepen): € 25,00
(De facturen van Komopverhaal zijn door de belastingdienst vrijgesteld van BTW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

Komopverhaal, gevestigd aan Priemstraat 5 1825KG Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.komopverhaalmetmariekevandenhouten.nl Priemstraat 5 1825KG Alkmaar 06 – 48484432

Marieke van den Houten is de Functionaris Gegevensbescherming van Komopverhaal Ik ben te bereiken via komopverhaal@gmail.com

Komopverhaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Komopverhaal verwerkt persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Komopverhaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Komopverhaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Komopverhaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Komopverhaal verwijdert op verzoek je bijdrage aan het gastenboek onmiddellijk.

Komopverhaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Komopverhaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact op via komopverhaal@gmail.com.