Tarieven

                   Tarieven


Zingevingscoach:


-  1 vrijblijvend kennismakingsgesprek om samen te bepalen of biografisch coachen is wat jij nu nodig hebt.

Een ochtendsessie met koffie, thee en koek start om 10.00 tot 12.00 uur, (data in overleg)

Het coachingstraject omvat na het kennismakingsgesprek 6 bijeenkomsten om de drie weken, om zo de door jou ontdekte inzichten te kunnen oefenen en je eigen te maken.

Totaalbedrag: € 150,00 all in

Daarnaast kunnen losse themaschrijfochtenden aangevraagd worden voor €25,00 (zie agenda).

 

Voor particulieren zijn de Komopverhaal-facturen voor biografische coaching door de belastingdienst vrijgesteld van BTW.

Laterna Magica (voorstellingen met zang, poëzie, pianospel en verteltheater), als trio met Karin Dijkstra en Gert Jan van der Kamp:  Gage is afhankelijk van de tijdsduur, in overleg.


******************************************************************************

Theatergroep Binnenste Buiten
Toneelstuk voor jonge kinderen met zang en muziek, met Karin Dijkstra en componist Teake Ettema ( ± 30 minuten):

‘Ik wil ergens anders wonen’: €450,00 exclusief 9% BTW

Omdat Komopverhaal maatschappelijk betrokken wil zijn, gaat van iedere voorstelling 10% van het factuurbedrag naar een organisatie die mensen blij maakt. 2015: St. Warchild, 2016: St. Save The Children, 2017: St. Warchild en Musicians without Borders, 2018: St. Manege De Blijde Ruiters, 2019: St. VPSG te Haarlem. 
https://vpsg.nl/   

PRIVACYVERKLARING

Komopverhaal, gevestigd aan Priemstraat 5 1825KG Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.komopverhaalmetmariekevandenhouten.nl Priemstraat 5 1825KG Alkmaar 06 – 48484432

Marieke van den Houten is de Functionaris Gegevensbescherming van Komopverhaal Ik ben te bereiken via komopverhaal@gmail.com

Komopverhaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Komopverhaal verwerkt persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Komopverhaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Komopverhaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Komopverhaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Komopverhaal verwijdert op verzoek je bijdrage aan het gastenboek onmiddellijk.

Komopverhaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Komopverhaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact op via komopverhaal@gmail.com.