Overige activiteiten – Zang

Het lied van de stilte

Je hoeft niet je best te doen
Om zo goed mogelijk te zingen
                  Je kunt zingen wat er in jou leeft
Moeiteloos


Jan Kortie, stembevrijder

Op 18 december 2012 hebben Beatrijs van Oorschot en ik de vierde en laatste serie Zingen Met Harp en Ziel afgesloten. Het was als geheel een prachtig experiment waarbij we heerlijk  met alle groepen gezongen hebben en veel boeiende mensen mochten ontmoeten.

Omdat er in totaal 150 mensen hebben meegedaan, hebben we besloten om dit najaar een workshop voor te bereiden voor het voorjaar van 2014. We denken aan minimaal 10, maximaal 15 deelnemers, die zich van tevoren inschrijven. Er zullen sommige elementen uit de zangavonden in terug komen en deze nieuwe workshop hebben we al een naam gegeven: ‘Het lied van de stilte’. (Dit heeft inmiddels plaatsgevonden, met enthousiaste deelnemers!)

We houden u op de hoogte, ook vanaf deze website.

Met hartelijke groeten van Marieke en Beatrijs

Zingen met harp en ziel – weblog:

De volgende tekst uit mijn weblog geeft enkele achtergrondinformatie over de zangavonden tot nu toe:

Dinsdag 17 mei 2011
Met harp en ziel

Toen ik zeven was, werd er in de Klaas Katerstraat in Zaandam een kinderkoor opgericht: De Notenkrakertjes.
Ik heb er geen noot gezongen want bij de eerste repetitie was het één grote chaos en de dirigente kwam niet en is ook nooit komen opdagen.
Dit was het eerste koor in mijn leven dat al was opgeheven voordat het begonnen was.
Gelukkig bleef ik doorgaan met zingen en er volgden meerdere zanggroepen omdat je in je eentje nu eenmaal niet meerstemmig kunt zingen.
In verhalen wordt ook heel wat afgezongen, van levensgevaarlijke sirenes tot moeders die slaapliedjes zingen.
Ik mag het allemaal graag laten horen tijdens een verhaal.

Een poosje geleden leerde ik Beatrijs van Oorschot kennen, die net een opleiding tot Stembevrijder had afgerond bij Jan Kortie in Amsterdam.
Ze zocht een aantal mensen om zelf les aan te gaan geven en vroeg of ik met een groepje mee wilde doen.
Ik was daar voor te vinden want met vrijuit zingen kun je me niet gelukkiger maken.
We zongen in een klein kerkje in Oudorp NH, dat me dierbaar is omdat mijn man en ik daar 25 jaar geleden zijn getrouwd.

Toen rees bij haar het plan op om een serie van vier zangavonden ‘Met harp en stem’ te gaan organiseren, waarbij verhalen zouden worden verteld, gedichten voorgedragen, waar van de stiltes tussendoor genoten kon worden (je hoort dan heel veel vogeltjes) en waar korte liederen en mantra’s meerstemmig gezongen zouden worden.
In datzelfde kerkje, de Terp.
Ze vroeg me of ik die cursus als mededocente wilde geven en daarbij harpbegeleiding voor de liederen wilde ontwikkelen.

Tot nu toe zijn alle avonden goed bezocht met enthousiaste deelnemers.
We doen het samen met ontzettend veel plezier en de zelf uitgepuzzelde harpbegeleiding is ondertussen uitgebreid met eigen composities en improvisaties waarbij ook spontaan meerstemmig wordt gezongen.

Een vogel zingt niet
omdat hij een antwoord heeft.
Een vogel zingt
omdat hij een lied heeft.