Overige activiteiten – Gedichten

Gedichten

Naast het vertellen, zingen en harpspelen, schrijf ik ook gedichten. Algemene en…

In de Protestantse gemeente Alkmaar Noord maak ik als dichteres deel uit van een kunstgroep die regelmatig exposities in kerken houdt. Deze groep heet KINK (Kunst in Kerk).

Ik vind het heel inspirerend om met mensen vanuit verschillende kunstdisciplines een aantal maanden te werken aan een Bijbels thema.

Het zijn voor mij juist de lastige Bijbelteksten die de mooiste kunstwerken opleveren. Als teksten schuren, gezien in het licht van de persoonlijke levens- en geloofservaringen. Kritisch geloven is ook een kunst, net als me durven toevertrouwen aan een liefde die groter is dan mezelf. Het is voor mij niet belangrijk of het waar is. Wel dat ik gelukkiger en sterker in het leven kan staan vanuit het idee dat voor God ieder mens gelijk is.

De gedichten mogen vrij gebruikt worden. Wel stel ik het op prijs als je mij daarvan op de hoogte stelt en mijn naam vermeldt.

Dit is mijn nieuwste gedicht:

In jouw spiegel

Ik zie je maar jij ziet…
Ik zie je vragen
Ik zie je aarzelen
Ik zie je afbuigen
Ik zie je slikken
Ik zie je stralen
Ik zie je soms

Zie ook www.pg-alkmaar.nl/KinK

Dochter van Jaïrus:

 Liefdesverhaal:


 

Vertrouwen: Klik hier

Een witte Kerst: Klik hier

 Ik zal er zijn: Klik hier

Openbaring: Klik hier

Voor onderweg: Klik hier

Hemel: Klik hier

Veilig: Klik hier

Door de tijd: Klik hier

Ik ben: Klik hier

Leven en dood: Klik hier